Placeholder Image
Placeholder Image

Mer om ulven:

Ulv og økosystemer

Ulven har en viktigere nøkkelposisjon i økosystemet enn hva man tidligere trodde. Ulven rydder skogen for sykdom, stanser erosjon og bringer med seg økte bestander av mange viktige dyrearter, inkludert storvilt, rovdyr, fugler, fisk og insekter.

Les mer..
Tvinges til å spise sau

Å skyte en ulv i et beiteområde fører paradoksalt nok bare til at mange flere beitedyr vil bli drept. Fenomenet er velkjent og forklaringen er like enkel som den er naturlig. Men i noen kulturer står kravet om hevn mot enkeltindivider sterkere en kravet om veldokumentert forskning og langsiktig gevinst.

Les mer..
Myter om ulv

Er ulven farlig, slik vi kjenner den fra Hollywood-filmer, eventyr, myter og bestefars fortellinger? Har du i det hele tatt hørt om at ulv har angrepet mennesker i den virkelige verden? Tenk deg godt om. Vi vet svaret.

Les mer..
Fire oppfatninger

Gjennom mange års arbeid med ulv har vi truffet utallige mennesker med varierende meninger. Det viser seg at holdningen til ulv er basert på kunnskapen man har og hvilke kilder man får den fra. Folks oppfatninger om ulven kan deles inn i 4 kategorier.

Les mer..
Ulvespråk

I tillegg til å kommunisere med lyder har ulven også et avansert lydløst språk, bestående av mimikk, kroppspositurer og ansiktsutrykk.

Les mer..
JW Henriksen Forlag

Alle bilderettigheter er reservert.