Placeholder Image
Placeholder Image

Ulvespråk

En ulveflokk opprettholder orden ved hjelp av sitt hierarki. Denne rangordningen blir konstant vedlikeholdt gjennom demonstrasjoner av dominans og underkastelse i en kompleks blanding av stemmemessig og fysisk kommunikasjon som ulven bruker for å uttrykke seg og for å opprettholde sin status. Folk tolker dessverre ofte dette språket feilaktig som ondskapsfullt og brutalt, men det er ganske enkelt en helt naturlig kommunikasjonsmetode for ulven.
Den kroppsposituren en ulv inntar når den møter andre av sin egen art, sier mye om individenes status i flokken. De underdanige vil krøke seg sammen og slikke de dominante på valpevis, mens lederne er lette å kjenne igjen på sin ranke holdning og høye haleføring.
Ulven har et betydelig lydvokabular. Piping og småhyling indikerer ofte vennlig samhandling, men kan også være et tegn på frustrasjon eller frykt. Knurring og snerring er truende og defensive uttrykksformer. Bjeffing forekommer sjelden og er gjerne et alarmsignal. Uling ser ut til å handle om samhold, enten ulvene samler seg for å jakte eller sørger over et drept flokkmedlem. Uling benyttes også for å annonsere et territorium eller i forbindelse med paring.
Luktesansen er sannsynligvis den mest velutviklede sansen ulven har. Urinen fra hanndyr og tisper har forskjellige kjemiske sammensetninger, så luktmarkeringer – urinering på trær – kan benyttes som et tegn på tilgjengelighet for paring. Et avlende par kan også etterlate seg doble luktmarkeringer, som er et tegn på deres felles status og en advarsel til andre flokker om å holde seg unna.

Placeholder Image

POSITUR: Ulver av høy rang vil ha en rank holdning og kan ofte hvile hodet sitt på skulderen eller ryggen til en ulv av lavere rang.

Placeholder Image

DOMINANT HALELE: En selvsikker lederhann eller ledertispe bærer halen høyt, som et tegn på autoritet i flokkstrukturen.

Placeholder Image

UNDERDANIG HALEFLEFLEFØRING: En hale som klemmes inntil kroppen mellom bakbena, er et klart signal om underkastelse overfor andre ulver.

Placeholder Image

ANSIKTSUTTRYKK: Ulvens ansikt er en dynamisk kilde til visuelle signaler. Den dominante ulvens opprullede lepper, blottede tenner, fikserte blikk og ører som vender horisontalt fremover, forteller andre ulver at de må holde seg unna.

Placeholder Image

UNDERKASTELELSE: Denne ulven markerer sin lavere rang overfor en dominant motpart og underkaster seg ved å blotte sin mest sårbare kroppsdel (magen).

Placeholder Image

SAMMENKRØPET POSITUR: Omegaulven, den lavest rangerte ulven i flokkhierarkiet, markerer sin rolle fysisk ved å innta en sammenkrøpet positur når den nærmer seg en annen ulv.


Mer om ulven:

Ulv og økosystemer

Ulven har en viktigere nøkkelposisjon i økosystemet enn hva man tidligere trodde. Ulven rydder skogen for sykdom, stanser erosjon og bringer med seg økte bestander av mange viktige dyrearter, inkludert storvilt, rovdyr, fugler, fisk og insekter.

Les mer..
Tvinges til å spise sau

Å skyte en ulv i et beiteområde fører paradoksalt nok bare til at mange flere beitedyr vil bli drept. Fenomenet er velkjent og forklaringen er like enkel som den er naturlig. Men i noen kulturer står kravet om hevn mot enkeltindivider sterkere en kravet om veldokumentert forskning og langsiktig gevinst.

Les mer..
Myter om ulv

Er ulven farlig, slik vi kjenner den fra Hollywood-filmer, eventyr og bestefars fortellinger? Har du i det hele tatt hørt om at ulv har angrepet mennesker i den virkelige verden? Tenk deg godt om. Vi vet svaret.

Les mer..
Fire oppfatninger

Gjennom mange års arbeid med ulv har vi truffet utallige mennesker med varierende meninger. Det viser seg at holdningen til ulv er basert på kunnskapen man har og hvilke kilder man får den fra. Folks oppfatninger om ulven kan deles inn i 4 kategorier.

Les mer..
Videoklipp

Om "Ulvens skjulte liv".

Les mer..
JW Henriksen Forlag

Alle bilderettigheter er reservert.