Placeholder Image
Placeholder Image

Ulv tvinges til husdyrdrap

Å skyte en ulv for å beskytte sau er en misforstått praksis som faktisk virker mot sin hensikt. Paradoksalt nok fører dette til at bare enda flere sau blir drept av rovdyr, og forklaringen er ganske enkel. Men gamle menneskelige forestillinger om «et øye for et øye» går foran advarsler og forsøk på forklaringer fra forskerne.

Ulven er en sky jeger. Den foretrekker storvilt som elg og hjort. For å jakte på og nedlegge disse store byttedyrene, må ulvene samarbeide i en flokk. Foreldrene i flokken lærer valpene hvordan de kan samarbeide for å nedlegge storviltet. Når vi stadig skyter ulv, får de sjelden anledning til å opparbeide en solid familieflokk som kan jakte på storvilt.
De tvinges til å spise lettvinte byttedyr for å overleve, fordi de er alene eller for få til å ta opp jakten på storvilt. Desperasjonen driver dem til å spise dyr som de vanligvis har lært å unngå, nemlig husdyr. Ulven er ikke en lystmorder som dreper for underholdningens skyld. Ulven dreper for å spise. For å leve.

Dermed blir flere husdyr spist, flere ulver skytes, og den onde sirkelen fortsetter.

Ulven er et flokkdyr. Ensomme ulver forekommer meget sjelden naturlig, og bare i en kort periode av ulvens liv. Ensomme ulver er ofte et resultat av at familieflokken har blitt revet fra hverandre på grunn av menneskets inngripen. Hvis ulven får en sjanse, vil den danne en familiegruppe. En flokk som holder sammen livet ut.

Placeholder Image

Denne kunnskapen har man benyttet seg av i USA, og antallet husdyr som drepes av ulv har blitt minimalisert ganske enkelt ved å la ulven være i fred og å se til husdyra med jevne mellomrom (menneskelig tilstedeværelse). Når ulven lever i familieflokker vil de falle tilbake til artens naturlige jaktmetoder. Jaktmetoder styres av medfødte instinkter som er et resultat av artens evolusjon gjennom tusenvis av år. Ulven unngår mennesker, og husdyr som den assosierer med mennesker.

Biologen Timothy Kaminski i Mountain Livestock Cooperative forklarer at denne nye tilnærmingen kombinerer bondens ekspertise på husdyrhold med biologens ekspertise på rovdyradferd. Så nå kan man stadig se ulv som passerer tvers igjennom husdyrflokkene uten å vise tegn til å jakte, men bare er i ferd med å forflytte seg fra et sted til et annet. Men det er en hake ved opplegget. Det kan bare fungere hvis man ikke dreper en ulv hver gang man finner en død kalv eller sau. Ulven er ikke forutsigbare maskiner som bare jager og dreper alt de ser. De lever i samfunn med tilknytning til et hjemsted og utvikler adferdsmønstre som de viderefører gjennom generasjonene. Ulven har rett og slett en kultur. Når denne kulturen blir ødelagt, vil ulvens adferd bli tilfeldig og uforutsigbar – slik vi dessverre ofte ser i dagens samfunn.

Placeholder Image

En liten QUIZ:
Hvor mange av dødsfallene blant beitedyrene tror du skyldes ulven?

(Av 125 000 innrapporterte dødsfall i de mest ulverike områdene)

Svar: Mindre enn 1 %.

Til sammenligning dør titusenvis av husdyr på beite av «dårlig vær» (22,6%), sykdom (11%), fødselskomplikasjoner (9%), alderdom (5,8%), osv.

Hvorfor har det seg slik at faktoren (ulven) som forvolder minst skade får så uforholdsmessig stort fokus? Bør ikke tiltak heller settes inn hvor det virkelig kan monne, for eksempel i forbindelse med de andre dødsårsakene som gir så eventyrlig store tap?

Når man slipper tusenvis av forsvarsløse husdyr ut i naturen og overlater dem til seg selv ukesvis i strekk, må man naturligvis forvente at naturen forsyner seg av dem. Man aksepterer at sykdom, sult og dårlig vær dreper de fleste. Det vil kreve mye ulønnsomt arbeid å endre på dette. Men ulven og de andre rovdyra fremstår som et håndgripelig problem man lett kan gjøre noe med, fordi de kan skytes. Selv om de forvolder mindre skade enn alle de andre tapsårsakene.

Se boken «Ulvens skjulte liv» for utdypende redegjørelser og kilder.

Mer om ulven:

Ulv og økosystemer

Ulven har en viktigere nøkkelposisjon i økosystemet enn hva man tidligere trodde. Ulven rydder skogen for sykdom, stanser erosjon og bringer med seg økte bestander av mange viktige dyrearter, inkludert storvilt, rovdyr, fugler, fisk og insekter.

Les mer..
Myter om ulv

Er ulven farlig, slik vi kjenner den fra Hollywood-filmer, eventyr og bestefars fortellinger? Har du i det hele tatt hørt om at ulv har angrepet mennesker i den virkelige verden? Tenk deg godt om. Vi vet svaret.

Les mer..
Fire oppfatninger

Gjennom mange års arbeid med ulv har vi truffet utallige mennesker med varierende meninger. Det viser seg at holdningen til ulv er basert på kunnskapen man har og hvilke kilder man får den fra. Folks oppfatninger om ulven kan deles inn i 4 kategorier.

Les mer..
Ulvespråk

I tillegg til å kommunisere med lyder har ulven også et avansert lydløst språk, bestående av mimikk, kroppspositurer og ansiktsutrykk.

Les mer..
Videoklipp

Om "Ulvens skjulte liv".

Les mer..
JW Henriksen Forlag

Alle bilderettigheter er reservert.