Placeholder Image
Placeholder Image

Fire oppfatninger om ulv

De fleste mennesker vil aldri få se en vill ulv. Derfor baseres oppfatningen folk har om ulven seg på hvilke alternative kilder kunnskapen hentes fra. De fleste blir oppdratt med et ulvesyn basert på bestefars historier, myter, sagn, eventyr og tegneserier. De færreste baserer seg på reelle observasjoner og faktiske data fra biologer og forskere.

Ulven er sannsynligvis det mest hamskiftende individet i dyreriket. Den beskrives oppigjennom historien av forskjellige kulturer over hele verden som alt fra blodtørstige helvetesdyr til velgjørende ånder, alt avhengig av hvem som ser den, og hva de allerede vet om ulvens natur. Gjennom alle de årene vi har tatt til orde for å gjeninnføre ulven, har vi også blitt kjent med mange forskjellige mennesker på begge sider av saken. Ikke så overraskende fant vi ut at den personlige meningen noen har om selve dyret, også er utslagsgivende for hvilken side i debatten vedkommende tar. Disse oppfatningene ser ut til tilhøre én av fire kategorier:

1:ULVEN FRA MARERITTENE

Dette er ulven vi finner i fabler, frykt og overtro. Europeiske nybyggere brakte med seg et bilde av en blodtørstig, slu og ondskapsfull skapning til den nye verden. Eventyr som «Rødhette og ulven» ble videreformidlet ned gjennom generasjonene og plantet frykt. Skrekkfilmer og historier fortsetter å spre mytene om varulver og ulvemenn som får huggtenner og blir blodtørstige i lyset fra fullmånen. Hvem er redd for den store, stygge ulven? Hvis vi skal dømme etter eventyr, tegneserier og øvrig populærkultur, burde vi alle være det. Disse eventyrene er blitt modernisert og forteller om et smart rovdyr som lusker rundt og dreper uskyldige småbarn som venter på skolebussen, fordi den synes det er underholdende. Ettersom vi alle ubevisst er blitt programmert til å frykte ulven, betrakter vi den som en farlig dyreart. Mange tror fremdeles at ulven representerer en reell trussel mot menneskers liv, til tross for et hav av bevis for det motsatte.

Placeholder Image
Placeholder Image

2: DEN ÅNDELIGE ULVEN

I motsetning til ulven fra marerittene uttrykker begrepet den åndelige ulven en mytisk idé om dyrets indre kvaliteter, opplevd og uttrykt på menneskelige vilkår. Den åndelige ulven er dyrket i en rekke av kulturene til de innfødte amerikanske stammene. Den betraktes som et vesen med stor visdom og som en åndelig veileder. Mange ulvetilhengere i vårt moderne samfunn tiltrekkes av dette positive bildet, men de opprinnelige tradisjonelle betydningene blir ofte forvrengt med klisjépreget symbolisme. Selv om den tradisjonelle åndelige ulven reflekterer en stor respekt for ulv, har begrepet intet grunnlag i vitenskapen eller virkelig ulveadferd. Denne standarden er skapt av mennesker og kan vanskeliggjøre arbeidet med å finne virkelige løsninger på virkelige problemer i relasjonen mellom mennesker og ulv.

Placeholder Image
Placeholder Image

3: DEN FORVALTEDE ULVEN

Den moderne oppfatningen av den forvaltede ulven er av et dyr som nesten bestandig bærer en radiosender rundt halsen. Det er et ansiktsløst dyr som opptrer kun som data og statistikk om spredning og nedlagte byttedyr. Biologer observerer og registrerer dens psykologi, bevegelser og adferd. Offentlige tjenestemenn merker dyrene, omplasserer dem eller dreper dem. Selv om denne oppfatningen av ulven har basis i solid vitenskap og anerkjenner dyrenes intelligens, er den ofte likegyldig til ulvens individualitet, hengivenhet for familien og evne til å ha følelser. Den overvåkede ulven betraktes som et studieobjekt fremfor et individ med en familie, en kultur og en personlighet.

Placeholder Image
Placeholder Image

4: DEN SOSIALE ULVEN

Gjennom alle de årene vi har levd sammen med ulven, har vi lært å kjenne og å respektere den som et sosialt dyr – verken demon, guddom eller data. Dette er intenst sosiale skapninger som viser en ekstrem hengivenhet for flokken sin, som også er familien. Ulven bryr seg om hverandre som individer, de danner vennskap og pleier sine syke og svake. Den adferden vi har bevitnet, gjør at vi fremstiller ulven som et vesen som kan kommunisere, videreføre kunnskap og til og med uttrykke følelser. At den er det, gjør den meget sårbar for forvaltningsmetoder som ødelegger dens sosiale struktur. Dette er den nye forståelsen av ulv som vi ønsker å formidle.

Placeholder Image

Oppigjennom årene har vi ofte observert åpenbar hengivenhet mellom Kamots, lederhannen, og Matsi, ledertispen. De så aldri ut til å utfordre hverandre. De valgte å tilbringe tid sammen og så ganske enkelt ut til å nyte hverandres selskap.

Placeholder Image

Sterke bånd ble knyttet og forsterket i flokken av de individuelle forholdene ulvene hadde til hverandre. Det var sjelden at to ulver passerte hverandre uten å gni skuldrene lekent mot hverandre eller utveksle et raskt slikk.

Placeholder Image

Ulvevalpene sov ofte i fellesskap. De krøllet seg sammen ved siden av hverandre, med den enes hode hvilende over nakken til den andre på en selvsikker og samtidig hengiven måte, noe som forsterket samholdet i flokken.

Placeholder Image

Gjennom lek får ulvene utløp for spenninger samtidig som de holder seg i god fysisk form og forsterker relasjonene i flokken. Matsi og Lakota så ut til å være gode venner og tok seg ofte tid til å leke.

Placeholder Image

Amani gikk aldri lei av å leke med valpene, som klatret på ham og tygget på halen og ørene hans. Selv om han ikke var deres far, så han ut til å være helt betatt av dem og viste åpenbar tilknytning til et annet flokkmedlems avkom.

Placeholder Image

Ulingen fra en enslig ulv kunne høres hver natt i tre uker etter at Kamots døde. Selv om vi aldri visste hvem det var, ledet erfaringen vi hadde etter å ha levd sammen med disse ulvene, til at vi alltid trodde det var broren hans, Lakota.

Se boken «Ulvens skjulte liv» for utdypende redegjørelser og kilder.

Mer om ulven:

Ulv og økosystemer

Ulven har en viktigere nøkkelposisjon i økosystemet enn hva man tidligere trodde. Ulven rydder skogen for sykdom, stanser erosjon og bringer med seg økte bestander av mange viktige dyrearter, inkludert storvilt, rovdyr, fugler, fisk og insekter.

Les mer..
Tvinges til å spise sau

Å skyte en ulv i et beiteområde fører paradoksalt nok bare til at mange flere beitedyr vil bli drept. Fenomenet er velkjent og forklaringen er like enkel som den er naturlig. Men i noen kulturer står kravet om hevn mot enkeltindivider sterkere en kravet om veldokumentert forskning og langsiktig gevinst.

Les mer..
Myter om ulv

Er ulven farlig, slik vi kjenner den fra Hollywood-filmer, eventyr og bestefars fortellinger? Har du i det hele tatt hørt om at ulv har angrepet mennesker i den virkelige verden? Tenk deg godt om. Vi vet svaret.

Les mer..
Ulvespråk

I tillegg til å kommunisere med lyder har ulven også et avansert lydløst språk, bestående av mimikk, kroppspositurer og ansiktsutrykk.

Les mer..
Videoklipp

Om "Ulvens skjulte liv".

Les mer..
JW Henriksen Forlag

Alle bilderettigheter er reservert.