Placeholder Image
Placeholder Image

Myter om ulv

Myte: Ulven er farlig for mennesker

Virkelighet: Hvis du etterforsker forestillingen om at ulven angriper mennesker litt nærmere, vil du finne ut at den utelukkende stammer fra kinofilmer, hørespill, eventyr og sagn. Enhver fagperson som faktisk forsker på ulv vil fortelle noe helt annet.
Ville ulver er redd for mennesker og vil forsøke å unngå dem for enhver pris. At et menneske skal møte på en vill ulv er statistisk sett helt usannsynlig. På lik linje med andre store dyr, som elg, villkatter og bjørner, kan også ulven i teorien være farlig for mennesker. Slike situasjoner er imidlertid uhyre sjeldne. I løpet av de siste 100 årene har det vært kun to tilfeller der ulven kan ha vært involvert i dødsfall blant mennesker. For å sette denne statistikken i sammenheng: Bjørnen har drept minst 35 mennesker siden år 2000, pumaen har drept 9 mennesker, og omtrent 30 mennesker blir drept av hunder hvert år i USA. Kanskje frykten for ulven ikke er helt rasjonell?

Myte: Ulven dreper all elg og rein

Virkelighet: Elgen, som er ulvens primære byttedyr i Wyoming, Montana og Idaho, har i de senere årene hatt en stabil bestand. Etter at ulven ble gjeninnført i 1995, har antallet elg faktisk øket betraktelig. Men ulven har gjort elgen mer fryktsom, og dermed vanskeligere å jakte på. Dette har forårsaket misnøye i enkelte jegermiljøer.

Myte: Ulven dreper for underholdningens skyld

Virkelighet: Det er mange som tror at ulven spiser bare deler av byttedyret og lar resten ligge igjen. Dette er ikke riktig. Ulven eter bestandig opp nesten hele dyret og kommer tilbake til skrotten om og om igjen, ofte i flere uker og måneder, spesielt når matlagring er viktig for å overleve gjennom vinteren. Ulven er også forsiktig og vaktsom og jages med letthet bort fra byttet hvis det dukker opp andre rovdyr eller mennesker. Hvis ulven jages, får andre dyr fordelen av å spise byttet. I tillegg vil også byttedyrets adferd være avgjørende for hvordan ulven opptrer. I stedet for å rømme fra farer på samme måte som elg og reinsdyr løper sauen ofte bare i sirkel, som er en unaturlig reaksjon i villmarken. Dette medfører en instinktiv jaktrespons hos både ulv og andre rovdyr og kan føre til at flere sauer blir drept.

Myte: Ulven dreper mye kveg og sau

Virkelighet: Ulven er statistisk sett den minste trusselen for beitedyra, selv i de mest ulverike statene. Men det er lett å få sympati i kampen mot ulv fordi mange har en forestilling om at ulven er et grådig og farlig skadedyr, til tross for at all forskning på området viser at dette ikke er tilfellet. Antallet beitedyr som blir drept av ulv er forsvinnende lite sett i sammenligning med de enorme antallet som dør av sult, sykdom, skader og "dårlig vær". I følge Landbruksdepartementet i USA bor det over seks millioner kyr i Montana, Idaho og Wyoming, som er de tre delstatene med størst konsentrasjon av ulv i Vesten. Viltnemndas rapporter for disse delstatene viser at ulven i 2011 tok livet av 180 kyr, eller 1 per 33 666. I de samme tre delstatene bor det 835 000 sau. Viltnemndas rapport viser at ulven i 2011 tok 162 sauer, eller 1 av 5154. Fordi disse tapene blir ujevnt fordelt, kan de imidlertid gjøre større utslag for enkelte produsenter.

Placeholder Image

Å jakte på mat krever innsats fra hele flokken. Forskjellige individer inntar forskjellige roller i arbeidet med å velge ut, jage, utmatte og nedlegge byttedyrene. Tapet av nøkkelmedlemmer med spesielle ferdigheter etterlater store hull i kunnskapen som skal videreføres til neste generasjon. Ulvejakt tvinger derfor ulven til å spise byttedyr som den ellers vil forsøke å unngå, som for eksempel husdyr.

Se boken «Ulvens skjulte liv» for utdypende redegjørelser og kilder.

Mer om ulven:

Ulv og økosystemer

Ulven har en viktigere nøkkelposisjon i økosystemet enn hva man tidligere trodde. Ulven rydder skogen for sykdom, stanser erosjon og bringer med seg økte bestander av mange viktige dyrearter, inkludert storvilt, rovdyr, fugler, fisk og insekter.

Les mer..
Tvinges til å spise sau

Å skyte en ulv i et beiteområde fører paradoksalt nok bare til at mange flere beitedyr vil bli drept. Fenomenet er velkjent og forklaringen er like enkel som den er naturlig. Men i noen kulturer står kravet om hevn mot enkeltindivider sterkere en kravet om veldokumentert forskning og langsiktig gevinst.

Les mer..
Fire oppfatninger

Gjennom mange års arbeid med ulv har vi truffet utallige mennesker med varierende meninger. Det viser seg at holdningen til ulv er basert på kunnskapen man har og hvilke kilder man får den fra. Folks oppfatninger om ulven kan deles inn i 4 kategorier.

Les mer..
Ulvespråk

I tillegg til å kommunisere med lyder har ulven også et avansert lydløst språk, bestående av mimikk, kroppspositurer og ansiktsutrykk.

Les mer..
Videoklipp

Om "Ulvens skjulte liv".

Les mer..
JW Henriksen Forlag

Alle bilderettigheter er reservert.